Мөнгө угаах болон терроризмтэй тэмцэх олон улсын арга туршлагаас хуваалцлаа

Нэгдсэн Үндсэний Байгууллагын (НҮБ) Мансууруулах бодис, гэмт хэрэгтэй тэмцэх албанаас Монголбанк, Санхүү мэдээллийн алба, Гадаад харилцааны яам болон Терроризмтой тэмцэх ажиллагааг зохицуулах зөвлөлтэй хамтран “Терроризмыг санхүүжүүлэх болон үй...

Дэлгэрэнгүй

Эдийн засаг

Тусгай мэдээ

Технологи

Don`t copy text!