“BattleBots 2016” тэмцээн Finale
2016 оны 12 сарын 30

Эдийн засаг
Ярилцлага