ГААЛИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗАР-ын байгууллагын батлагдсан төсөв
2017 оны 11 сарын 30

 

 

 

Шилэн данс гэж юу вэ? гэдгийг чухам иргэд төдийлөн сайн мэддэггүй. Олон нийтэд төрийн болон төрийн бус байгууллагын орлого зарлагыг нээлттэй ил тод байлгах түүнийг олон түмэнд мэдээллэх үүрэгтэйгээр байгууллагын шилэн дансны тухай мэдээллийг цуврал болгон хүргэж байна.

 

 

ГААЛИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗАР

Төсвийн ерөнхийлөн захирагч: Гаалийн ерөнхий газрын дарга

Дарга: Батболд Асралт

Нягтлан бодогч: Долгоржав Алтанчимэг

Шинэ мэдээ
Эдийн засаг
Ярилцлага