СТАНДАРТЧИЛАЛ, ХЭМЖИЛ ЗҮЙН ГАЗАР зөвхөн урсгал зардалд 1,839,985.200 тусгасан байна
2017 оны Decemberын 7

Шилэн данс гэж юу вэ? гэдгийг чухам иргэд төдийлөн сайн мэддэггүй. Олон нийтэд төрийн болон төрийн бус байгууллагын 2017 оны орлого зарлагыг нээлттэй ил тод байлгах түүнийг олон түмэнд мэдээллэх үүрэгтэйгээр байгууллагын шилэн дансны тухай мэдээллийг цуврал болгон хүргэж байна. СТАНДАРТЧИЛАЛ, ХЭМЖИЛ ЗҮЙН ГАЗАР 2017 оны төсвийн төсөлд дахь урсгал зардалдаа л гэхэд  1,839,985.200 төгрөгийг тусгаж байна. Тус байгууллагатай холбоотой төсөв түүнд тусгасан мөнгийн дүнгийг харж болно. Илүү дэлгэрэнгүйг ЭНД ДАРЖ хүзнэ үү

СТАНДАРТЧИЛАЛ, ХЭМЖИЛ ЗҮЙН ГАЗАР-ын 2017 оны батлагдсан төсөв

 

Төсвийн ерөнхийлөн захирагч: Стандартчилал, хэмжил зүйн газрын дарга

Дарга: ГАЛБАДРАХ ГАНТӨМӨР

Нягтлан бодогч: ТҮВДЭНДОРЖ ЭНХТҮВШИН

 

 Батлагдсан төсөв

Үндсэн їйл ажиллагааны зардал 1,839,985.200
НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДЇН 1,839,985.200
УРСГАЛ ЗАРДАЛ 1,839,985.200
БАРАА, ЇЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ 1.839.985.200
Цалин, хєлс болон нэмэгдэл урамшил 1,326,361.900
Їндсэн цалин 1,131,265.600
Унаа хоолны Хєнгєлєлт 100,623.600
Гэрээт ажлын цалин 94,472.700
Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд тєлєх шимтгэл 145,899.700
Тэтгэврийн даатгал 92,845.300
Тэтгэмжийн даатгал 13,263.600
ЇОМШ-ний даатгал 10,610.900
Ажилгїйдлийн даатгал 2,652.700
Эрїїл мэндийн даатгал 26,527.200
Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал 77,629.400
Гэрэл, цахилгаан 31,999.700

Тїлш, халаалт 35,325.900
Цэвэр, бохир ус 8,818.800
Байрны тїрээс 1,485.000
Хангамж, бараа материалын зардал 54,792.900
Бичиг хэрэг 12,622.500
Тээвэр, шатахуун 8,667.800
Шуудан, холбоо, интернэтийн тєлбєр 22,720.500
Хог хаягдал зайлуулах, хортон мэрэгчдийн устгал, ариутгал 1,272.300
Бага їнэтэй, тїргэн элэгдэх, ахуйн эд зїйлс 9,509.800
Нормативт зардал 43,944.300
Эм, бэлдмэл, эмнэлгийн хэрэгсэл 41,580.000
Нормын хувцас, зєєлєн эдлэл 2,364.300
Эд хогшил, урсгал засварын зардал 48,045.100
Хєдєлмєр хамгааллын хэрэглэл 1,425.600
Урсгал засвар 46,619.500
Томилолт, зочны зардал 20,341.000
Дотоод албан томилолт 20,341.000
Бусдаар гїйцэтгїїлсэн ажил, їйлчилгээний тєлбєр, хураамж 57,383.400
Аудит, баталгаажуулалт, зэрэглэл тогтоох 995.600

Даатгалын їйлчилгээ 1,485.000
Тээврийн хэрэгслийн татвар 534.600
Тээврийн хэрэгслийн оношлогоо 89.300
Мэдээллийн технологийн їйлчилгээ 1,980.000
Газрын тєлбєр 1,500.000
Улсын мэдээллийн маягт хэвлэх, бэлтгэх 50,798.900
Бараа їйлчилгээний бусад зардал 65,587.500
Бараа їйлчилгээний бусад зардал 44,550.000
Хичээл їйлдвэрлэлийн дадлага хийх 21,037.500
Эрдэм шинжилгээ, судалгааны ажил 31,680.000
Харуул, хамгаалалтын зардал 28,512.000
Зєвлєл, хороо, комиссын гишїїдийн ажлын хєлс 20,227.700
Гадаадын болон олон улсын байгууллагын гишїїнчлэлийн хураамж 141,759.200
Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж, урамшуулал, дэмжлэг 148,790.500
Тэтгэвэрт гарахад олгох нэг удаагийн мєнгєн тэтгэмж 148,790.500

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Шинэ мэдээ
Эдийн засаг
Ярилцлага