Mil.in.ua сайт Украйнны улсын зохион бүтээж буй “Гром-2”/Тундер-2/ тактикийн пуужингийн системийн талаар мэдээллээ
2018 оны 1 сарын 11

Украйнны mil.in.ua вэб сайт тус улсын зохион бүтээж буй “Гром-2”/Тундер-2/ тактикийн пуужингийн системийн талаар мэдээллээ. Пуужингийн үндсэн туршилтууд дууссан ба удахгүй зэвсэглэлд өгөх юм байна. Энэхүү пуужингийн системийг Саудын Арабд зориулан хийж байгаа ба зохион бүтээх ажилд тус улсаас 40 сая долларын хөрөнгө оруулжээ. “Гром-2” –ын тусгал нь 350км боловч 500км хүртэл нэмэгдүүлэх техникийн боломжтой. Саудын Араб өмнө нь ОХУ болон АНУ-аас ижил төрлийн пуужингийн систем / Искандер, АТАМS/ авахаар оролдсон ч амжилт олоогүй учраас Украйн улсаар ижил төрлийн пуужингийн систем бүтээлгэж байгаа нь “ Гром-2”/ юм.

 

Шинэ мэдээ
Эдийн засаг
Ярилцлага