Валют арилжааны цахим талбарын 2018 оны 2 дугаар улирлын үндсэн дилерүүд
2018 оны Aprilын 13

Монголбанкнаас банк хоорондын валют арилжааны цахим талбарыг 2017 оны 4 дүгээр сарын 10-ны өдөр нэвтрүүлсэн бөгөөд цахим талбарыг нэвтрүүлсэнээс хойш 1 жилийн хугацаанд 356.6 сая ам.долларын болон 87.1 сая юанийн арилжаа цахим талбарт хийгдээд байна.

Монголбанк нь “Банк хоорондын цахим талбарт валют арилжаа хийх ерөнхий гэрээ”-нд заасан нөхцөл шаардлагыг хангасан 2 хүртэлх банкийг цахим талбарын үндсэн дилерээр сонгодог бөгөөд 2018 оны 2 дугаар улирлын үндсэн дилерээр Голомт банк болон ХААН банк дахин сонгогдлоо.

 

2018 оны 2 дугаар улирлын ҮНДСЭН ДИЛЕРҮҮД:

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Шинэ мэдээ
Эдийн засаг
Ярилцлага