Монголбанкаас санаачлан хэрэгжүүлж буй Санхүүгийн хэрэглэгчийг хамгаалах аян
2018 оны Mayын 8

Монголбанк /Монгол Улсын Төв банк/-аас санаачлан хэрэгжүүлж буй Санхүүгийн хэрэглэгчийг хамгаалах аяны хүрээнд Цахим банкны аюулгүй байдал ба төлбөрийн эрсдэл олон улсын анхдугаар форумыг Монголбанк, Mongolian Bankers Association, ХААН Банк хамтран 2018 оны 04-р сарын 26-ны өдөр амжилттай зохион байгуулсан билээ.

Тус форум Цахим банкны аюулгүй байдал, Төлбөрийн картын эрсдэл, Цахим банк болон төлбөрийн аюулгүй байдлын тухай иргэд, олон нийтийн мэдлэг боловсрол гэсэн үндсэн гурван хэсгээс бүрдсэн бөгөөд Монгол улсын бизнесийн салбарын томоохон компаниудын шийдвэр гаргах түвшний 200 гаруй албан тушаалтнууд хүрэлцэн ирж оролцсон нь форумын ач холбогдол, үр дүн, цар хүрээг илтгэж байна.

 

Форумаас хийсэн нэвтрүүлгийг хүргэж байна.

Цахим банкны аюулгүй байдал ба төлбөрийн эрсдэл олон улсын анхдугаар форум

Монголбанк /Монгол Улсын Төв банк/-аас санаачлан хэрэгжүүлж буй Санхүүгийн хэрэглэгчийг хамгаалах аяны хүрээнд Цахим банкны аюулгүй байдал ба төлбөрийн эрсдэл олон улсын анхдугаар форумыг Монголбанк, Mongolian Bankers Association, ХААН Банк хамтран 2018 оны 04-р сарын 26-ны өдөр амжилттай зохион байгуулсан билээ. Тус форум Цахим банкны аюулгүй байдал, Төлбөрийн картын эрсдэл, Цахим банк болон төлбөрийн аюулгүй байдлын тухай иргэд, олон нийтийн мэдлэг боловсрол гэсэн үндсэн гурван хэсгээс бүрдсэн бөгөөд Монгол улсын бизнесийн салбарын томоохон компаниудын шийдвэр гаргах түвшний 200 гаруй албан тушаалтнууд хүрэлцэн ирж оролцсон нь форумын ач холбогдол, үр дүн, цар хүрээг илтгэж байна. Форумаас хийсэн нэвтрүүлгийг хүргэж байна. #СанхүүгийнХэрэглэгчийгХамгаалахАян#DigitalBankPaymentSecurityForum

Posted by Khan Bank on Tuesday, May 8, 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Шинэ мэдээ
Эдийн засаг
Ярилцлага