Галт зэвсэг”, “Зайлшгүй тохиолдолд хэрхэн биеээ хамгаалах” сэдвээр сургалт зохион байгууллаа
2018 оны Juneын 18

Цагдаагийн ерөнхий газрын Автобаазын “Сургалт, соён гэгээрүүлэх ажлын төлөвлөгөөний дагуу” 2018 оны 06 дугаар сарын 15-ны өдөр Тусгай ажиллагааны газрын бүлгийн ажилтан, цагдаагийн ахмад Г.Очирхүүгээр алба хаагчдад “Цагдаагийн албанд ашиглагдаж байгаа галт зэвсэг”, “Зайлшгүй тохиолдолд хэрхэн биеээ хамгаалах” сэдвээр сургалт зохион байгууллаа.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Шинэ мэдээ
Эдийн засаг
Ярилцлага