Монгол Улсын “Санхүүгийн тогтвортой байдлын тайлан” 11 дэх дугаар гарлаа
2018 оны Julyын 3

Санхүүгийн тогтвортой байдлын зөвлөлөөс “Монгол Улсын санхүүгийн тогтвортой байдлын тайлан”-г хагас жил тутам боловсруулан олон нийтэд танилцуулдаг бөгөөд энэ удаа 11 дэх дугаарыг Та бүхэнд хүргэж байна.

Энэ удаагийн тайланд Хадгаламжийн даатгалын талаарх дэд бүлэг болон СТБЗ-ийн Ажлын албанаас Эдийн засгийн судалгаа, эрдэм шинжилгээний хүрээлэнтэй хамтран анх удаа зохион байгуулсан “Монгол Улсын нийт арилжааны банкуудын эрсдэлийн хүлээлтийн судалгаа”-ны үр дүн  нэмэгдэж орсон нь өмнөх тайлангуудаас онцлогтой юм.

Тус тайланг Монголбанкны веб хуудасны “Санхүүгийн тогтвортой байдал” цэс буюу эндээс татан авч, уншина уу.

Тайлангийн чанар, агуулгыг сайжруулахтай холбоотойгоор санал, хүсэлтийг Монголбанкны СТБЗАА-ны 455122 утсаар холбогдон ирүүлэх боломжтой.

 

Санхүүгийн Тогтвортой Байдлын Зөвлөлийн

Ажлын алба

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Шинэ мэдээ
Эдийн засаг
Ярилцлага