“Банкны мөнгө угаах, терроризмыг болон үй олноор хөнөөх зэвсгийг дэлгэрүүлэхийг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх үйл ажиллагаанд зайнаас хяналт тавих журам”-ын төсөл
2018 оны Julyын 6

Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай хуульд 2018 оны 04 дүгээр сарын 26-ний өдөр нэмэлт өөрчлөлт орсонтой холбогдуулан Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай хуулийн 19 дүгээр зүйлийн 19.2.1 дэх заалтын дагуу “Банкны мөнгө угаах, терроризмыг болон үйл олноор хөнөөх зэвсгийг дэлгэрүүлэхийг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх үйл ажиллагаанд зайнаас хяналт тавих журам”-ын төслийг боловсруулан олон нийтээр хэлэлцүүлж байна. Журмын төсөлтэй танилцах бол дараах холбоос дээр дарна уу.

Та “Банкны мөнгө угаах, терроризмыг болон үйл олноор хөнөөх зэвсгийг дэлгэрүүлэхийг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх үйл ажиллагаанд зайнаас хяналт тавих журам”-д өгөх саналаа davaakhuu@mongolbank.mn цахим хаягаар ирүүлнэ үү.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Шинэ мэдээ
Эдийн засаг
Ярилцлага