Байшин орон сууцны туршилтын тооллогын мониторингийн ArcGIS Online аппликейшн
2018 оны Octoberын 11

Байшин орон сууцны туршилтын тооллогын мониторингийн ArcGIS Online аппликейшн. Туршилтын тооллого нь 2018 оны 10 сарын 10-16 -ны хооронд явагдаж байгаа бөгөөд энэ аппликейшн нь бодит цаг хугацааны /Real Time/ мониторинг болон явцын үр дүнг тооцож байгаагаараа давуу талтай. Тоологч таблет ашиглан Collector программаар асуулга авч хадгалахад өгөгдлийн сан руу илгээгдэн, өгөгдлийн сан дахь мэдээлэл тухай бүр шинэчлэгдэн тооллогын мониторинг болон үр дүнг харах боломж олгоно.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Шинэ мэдээ
Эдийн засаг
Ярилцлага