Банкинд албадлагын арга хэмжээ авах журмын төслийг танилцуулж байна
2018 оны Octoberын 29

УИХ-ын 2018 оны 1 дүгээр сарын 18-ны өдрийн чуулганаар хэлэлцэн батлагдаж, 2018 оны 4 дүгээр сарын 1-ний өдрөөс хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж эхэлсэн “Банкны тухай хууль”-ийн нэмэлт өөрчлөлттэй холбоотойгоор Монголбанк нь Банкинд албадлагын арга хэмжээ авах журмын төслийг боловсрууллаа.

 

Захиргааны Ерөнхий хуулийн 62.1 дэх заалтын дагуу олон нийтээс санал авах зорилгоор танилцуулж байна. Журмын төсөлтэй доорх холбоосоор танилцана уу.

  1. Албадлагын арга хэмжээний журам /төсөл/
  2. Хавсралт №1
  3. Хавсралт №2
  4. Хавсралт №3

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Шинэ мэдээ
Эдийн засаг
Ярилцлага